Jak działają kotły na paliwo stałe?

kocioł na paliwo stałe

Urządzenia grzewcze, takie jak gazowe kotły kondensacyjne czy pompy ciepła bez problemu podgrzewają wodę do niezbyt wysokiej temperatury, pracując ekonomiczniej właśnie wówczas gdy ta temperatura wody jest niższa. Jednak gdy mamy do czynienia z kotłem na węgiel lub drewno, nie jest już tak łatwo, ponieważ kocioł na paliwo stałe działa efektywnie, podgrzewając wodę do temperatury powyżej 80 stopni Celsjusza, a do tego regulacja mocy takiego kotła gdy jest on jeszcze zasypowy i nie ma automatycznego podajnika, jest mało precyzyjna i opiera się o zmniejszanie ilości powietrza dopływającego do komory spalania przez przymknięcie klapy zasłaniającej otwór wlotowy lub przez zmianę prędkości obrotowej obecnego w niektórych modelach wentylatora nadmuchowego.

kocioł na paliwo stałe

www.fachowyinstalator.pl

Optymalne spalenie

Aby spalanie było optymalne, to ma to miejsce tylko przy określonym stosunku ilości powietrza do ilości palącego się paliwa. Ograniczenie strumienia powietrza w celu redukcji mocy powoduje więc zmniejszenie sprawności kotła, który zużywa wówczas więcej paliwa. Co więcej, niedopalone resztki osadzają się na wymienniku ciepła i w przewodzie dymowym, a to powoduje, że musimy je ciągle czyścić. Łatwiej jest w przypadku kotła retorowego czyli wyposażonego w podajnik paliwa. Za częstość i ilość podawanego do kotła paliwa odpowiada wówczas elektroniczny regulator, który steruje też wentylatorem nadmuchującym powietrze w ustalonych proporcjach.

Sterowniki do kotła na paliwo stałe

Warto zainwestować w sterowniki do kotła na paliwo stałe, ponieważ umożliwią one ustawienia temperatury wody wpływającej do instalacji w zakresie zaczynającym się nawet od 35 stopni Celsjusza, chociaż producenci zalecają aby utrzymywana była temperatura co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby uniknąć nieefektywnego spalania i brudzenia resztkami elementów kotła i instalacji. Zagrożeniem dla kotła przy zbyt niskiej temperaturze wlotowej jest też przyspieszona korozja spowodowana wykraplaniem się ze zbyt chłodnych spalin pary wodnej tworzącej z obecną w węglu siarką agresywny kwas.

Aby nie dopuszczać do zbyt niskiej wody w kotle i instalacji z kotłem na paliwo stałe, warto zainstalować w kotle zawór mieszający. Zawór mieszający czterodrogowy ma cztery porty, do których podłącza się przewody zasilający i powrotny do kotła oraz zasilający i powrotny do instalacji c.o. W ten sposób powstają dwa obiegi wody.

www.rynekinstalacyjny.pl

www.rynekinstalacyjny.pl

Kocioł w systemie zamkniętym

Zgodnie z przepisami, dopuszczone jest stosowanie kotłów na paliwa stałe o mocy do 300 kW w instalacjach zamkniętych, więc można się zdecydować i na taki wariant. Wtedy również trzeba dokupić urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła z kotła w przypadku przekroczenia w nim dopuszczalnej temperatury. Najczęściej jest to wężownica schładzająca z zaworem termostatycznym. W momencie przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewania, zawór otwiera się samoczynnie i do wężownicy zainstalowanej w kotle dopływa zimna woda powodująca obniżenie się w nim temperatury. Takie rozwiązanie można wprowadzić pod warunkiem, że woda do wężownicy dopłynie także w razie awarii zasilania i że producent kotła dopuszcza jej zastosowanie.